Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA ZARSZYN
Menu góra
Strona startowa Umowy Umowy zawarte do dnia 31.12.2021 r. Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy, bieżące, menu 1371 - BIP - GMINA ZARSZYN”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Kontrahent

Przedmiot umowy

Wartość umowy brutto (PLN)

GKP.6831.10.2021.MS

19.04.2021

3D-GEO Usługi Geodezyjne inż. Michał Kuzianik, ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn                                                                

Podział działki 848/1 w Odrzechowej

1 200,00

GKP.6823.10.2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej    oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego dla działek o nr 601/18 i 601/19 w m. Posada Zarszyńska

800,00

GKP.6840.7.2019/2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej   dla działki o nr 658/2 w m. Posada Zarszyńska

200,00

GKP.6840.9.2019/2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego dla działki  nr 831/2 w m. Zarszyn

250,00

GKP.6822.3.2019/2020/2021.MS

26.03.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości dla działek o nr  554/1, 554/2, 554/3, 295/2, 296/2, 297/4 w m. Bażanówka

900,00

GKP.6823.4.2021.MS

26.04.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości dla działki o nr  1076/2 w m. Zarszyn, zabudowanej budynkiem

600,00

GKP.6822.2.2020/2021.MS

22.02.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno, ul. Krótka 33

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego dla działek 701/10, 701/12, 701/13 w m. Zarszyn

700,00

GKP.6810.2.2021.MS

18.08.2021

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik, ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn                                                                

Operat z połączenia działek oraz aktualizacji użytków gruntowych działek 1172/2, 1172/4, 1173/5……. Odrzechowa, ul. Dębowa

1000,00

GKP.6823.1.2021.MS

26.08.2021

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik, ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn     

Podział działki  1378 w Posadzie Jaćmierskiej

 

1000,00

 

 

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Kontrahent

Przedmiot umowy

Wartość umowy brutto (PLN)

GKP.6730.1.2021.ML

22.01.2021r. 

Filip Bocianowski,

38-420 Miejsce Piastowe

Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 25000,00
GKP.6721.6.2021.ML 07.05.2021r.  

Wiesław Bocianowski,

38-420 Miejsce Piastowe z zespołem projektantów
 Wykonanie projekty MPZP Odrzechowa 1/2021

15000,00

 

 

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Kontrahent

Przedmiot umowy

Wartość umowy brutto (PLN)

GKP.6831.10.2021.MS

19.04.2021

3D-GEO Usługi Geodezyjne inż. Michał Kuzianik,  38-530 Zarszyn                                                                

Podział działki 848/1 w Odrzechowej

1 200,00

GKP.6823.10.2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno,

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej    oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego dla działek o nr 601/18 i 601/19 w m. Posada Zarszyńska

800,00

GKP.6840.7.2019/2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno,

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej   dla działki o nr 658/2 w m. Posada Zarszyńska

200,00

GKP.6840.9.2019/2021.MS

12.01.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno,

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego dla działki  nr 831/2 w m. Zarszyn

250,00

GKP.6822.3.2019/2020/2021.MS

26.03.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno,

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości dla działek o nr  554/1, 554/2, 554/3, 295/2, 296/2, 297/4 w m. Bażanówka

900,00

GKP.6823.4.2021.MS

26.04.2021

Firma Produkcyjno – Handlowo -  Usługowa Łukasz Pietryka 38-400 Krosno,

Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości dla działki o nr  1076/2 w m. Zarszyn, zabudowanej budynkiem

600,00

GKP.6730.1.2021.ML

22.01.2021r.

Filip Bocianowski

38-420 Miejsce Piastowe

Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25000,00

GKP.6721.6.2021

07.05.2021r.

Wiesław Bocianowski,

38-420 Miejsce Piastowe z zespołem projektantów

Wykonanie projekty MPZP Odrzechowa 1/2021

15000,00

2020/ZAR/0039

04.01.2021r.

TRANSPRZĘT spółka z ograniczona odpowiedzialności spółka komandytowa
Sanok, ul. ul. Zabłotce 51
38-500 Sanok

Świadczenie kompleksowej usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej, na której wytwarzane są odpady

1032,00/msc

 GKP.6232.3.1

29.01.2021r.

Kros-Fol Marcel Zając,

Odrzykoń,

Na dostawę worków na odpady komunalne zmieszane i gromadzone selektywnie

57 195,00

GKP.6232.3.2

01.01.2021r.

Jolanta Witkoś Maxi-Med

 

38-400 Krosno

Prowadzenie zbiórki, transportu oraz utylizacji przeterminowanych leków oraz odpadów medycznych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Zarszyn

Wg ilości/za kg

IDG.272.11.2020

17.12.2020r.

TRANSPRZĘT spółka z ograniczona odpowiedzialności spółka komandytowa
Sanok, ul. ul. Zabłotce 51
38-500 Sanok

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn oraz obsługa, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

100 7957,64

GK.033.1.4.2017

 

09.01.2017

Porozumienie międzygminne

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna

Nr 842/20 z 30.10.2020

Ustalenie cen za przyjęcie odpadów do Instalacji Komunalnej przy ul. Białobrzeskiej 108

715 176,67

                    GKP.6232.1.2021.AW

15.01.2021

Web Solution Dariusz Szulik

Ul. Graniczna 7

44-240 Żory

Dostęp i obsługa aplikacji EcoHarmonogram

246,00/miesiąc

GKP.6140.1.2021.AW

 

 

4.01.2021r.

Gabinet Weterynaryjny

Wojciech Małek

zam. Wschodnia 22,  38-530 Zarszyn

Usługi w zakresie całodobowej pomocy i opieki dla zwierząt

- za udzielenie pomocy w miejscu zdarzenia -160zł                

- za udzielenie pomocy w lecznicy                                  - 120 zł

- za leczenie - 100 zł                                                                 

- za uśpienie - 120 zł                                                                

- za sterylizację kota, kotki -150 zł                               

- za sterylizację psa, suki - 200 zł                                                          

 

GKP.6140.2.2021.AW

 

 

9.01.2021r.

Dankon – Konrad Krupczak, 38-307 Sękowa

Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru gminy Zarszyn

230 PLN/szt.
+ obowiązujący podatek VAT

GKP. 6140.3.2021.AW

 

15.01.2021r.

Usługi Techniczno Weterynaryjne „ Arka Vet” Agnieszka Narożnowska, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl

wyłapywanie, transport, zapewnienie miejsca  w schronisku wraz z wyżywieniem i całodobową opieką weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Zarszyn

Odłowienie bezdomnego kota, transport, całodobowa opieka nad zwierzęciem, umieszczenie w schronisku, profilaktyka weterynaryjna, sterylizacja/kastracja- 1600zł brutto.

W przypadku kotów wolnożyjących (dzikich) po zabiegach kastracji/ sterylizacji zwierzęta wypuszczane są w miejscu bytowania- 300-800zł brutto.

W koszty nie wliczone jest leczenie zwierząt. Każdy przypadek potraktowany będzie indywidualnie.

Eutanazja 50-200zł brutto.

Utylizacja zwłok 100 zł plus 5zł/kg brutto.

Całodobowa opieka nad zwierzęciem( w przypadku czasowej opieki- nie dotyczy zwierząt umieszczanych w schronisku)-15-35 zł brutto.

Transport/km( przy transporcie do 100 km dolicza się stawkę godzinową)-2zł brutto.

Stawka godzinowa pracy 100 zł brutto.

 

Umowa nr 1 /2021/642/2021

 

15.01.2021r.

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolniczą w Rzeszowie, ul. prof. L. Chmaja 3, 35-021  Rzeszów

Badanie monitorowanie gleb pod kątem zakwaszenia (pH) i zasobności w podstawowe makroskładniki, (fosfor, potas i magnez)

 

1128,00 zł

GKP. 6140.4.2021.AW

 

01.02.2021.

Gospodarstwo Rolne, 38-530 Zarszyn –

Jerzy Stączek

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zwierzęta gospodarskie duże (np.: koń, krowa ) – 100,00 zł brutto,

Zwierzęta gospodarskie średnie (np.: trzoda chlewna, owca) – 50,00 zł brutto,

Zwierzęta małe (np.: gęś, indyk) – 20,00  zł brutto / dobę

 

GKP. 604. 1.2021.AW

 

10.05.2021r.

Marek Słuszkiewicz, zam. Krosno, ul.  38-400 Krosno

Punkt Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze

 

 

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

Określenie przedmiotu umowy

Wartość przedmiotu umowy

Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy

 

Od

Do

Strona umowy

Strona umowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GKP 6726.1.2021.ML

29.11.2021r.

Zarszyn

29.11.2021r.

28.12.2021r.

Magdalena Gajewska

Wiesław Bocianowski

Opracowanie oceny aktualności studium oraz planów

9800,00 zł.

Środki własne

Metryka

sporządzono
2021-08-31 przez
udostępniono
2021-08-31 00:00 przez Kilar Sławomir
zmodyfikowano
2021-12-14 09:33 przez Kilar Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
676
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.