Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA ZARSZYN
Menu góra
Strona startowa Umowy Umowy zawarte od dnia 01.01.2022 r. Stanowisko do spraw obsługi informatycznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko do spraw obsługi informatycznej, bieżące, menu 1384 - BIP - GMINA ZARSZYN”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko do spraw obsługi informatycznej

Stanowisko do spraw obsługi informatycznej

 

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

Określenie przedmiotu umowy

Wartość przedmiotu umowy

Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy

 

         

Od

Do

Strona umowy

Strona umowy

         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         

828/6919/SB/2022

11.01.2022Śrem11.02.202210.02.2025Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyIntermedi@ Ł. Czekała T. Frąckowiak Spółka Jawna, reprezentowana przez T. Frąckowiaka - Dyrektora zarządzającegoKompleksowa obsługa Zleceniodawcy w zakresie udostępnienia aplikacji internetowej InfoAlert

80 zł netto/miesiąc,

dodatkowo koszt wysyłanych wiadomości SMS (14 gr netto/szt.)

środki własne         

OI.271.1.2022

25.01.2022Zarszyn25.01.2022 Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyFundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11, 04-704 Warszawa, reprezentowana przez Norberta Ogłazę – Prezesa Zarządu

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron w zakresie przygotowania wniosku oraz realizacji projektu, który ma być dofinansowany  w formie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, zwanego dalej „Projektem”. 

13 500 zł brutto

śrdoki będą pochodzić z grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"         

2022/01/25/70001270

25.01.2022Krosno25.01.202225.01.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwał usługa telefonii komórkowej 35,67 zł brutto/miesiąc środki własne         
2022/01/25/7000127025.01.2022Krosno25.01.202225.01.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwał  usługa telefonii komórkowej 84,87 zł brutto/ miesiąc środki własne         

OI.2635.1.2022

01.02.2022Zarszyn01.02.2022201.02.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyOrange Polska S.A., 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160, reprezentowana przez Joannę Zima

świadczenie usług telefonii stacjonarnej (4 linie)

48,77 zł netto/ miesiąc za każdy z 4 numerów

środki własne         
 

 OI.132.3.2022

 28.03.2022Zarszyn  01.04.2022 31.03.2023 Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy Kugler Marek "Markus Radix Software", Budziska, ul. Krucza 57, 05-079 Okuniew, reprezentowa przez Marka KugleraOpieka autorska na oprogramowanie  dziedzinowe firmy Radix26240,70 zł Brutto  środki własne         
OI.271.4.202207.04.2022Zarszyn14.04.202214.04.2023Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyBumerank, ul. Łupkowa 9, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowana przez Norberta ŚliwkaLicencja roczna na oprogramowanie antywirusowe6826,50 zł bruttośrodki własne         
 OI.2635.5.2022 08.04.2022 Krosno 08.04.2022 08.04.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwał Internet LTE

 49,20 zł / miesiąc

brutto

 środki własne         
 OI.2635.6.2022 08.04.2022 Krosno 08.04.2022 08.04.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwał cztery numery abonamentowe

numer 1: 84,87 zł brutto na miesiąc,

numer 2: 47,97 zł brutto na miesiąc,

 

numer 4: 84,87 zł brutto na miesiąc,

 

numer 4: 84,87 zł brutto na miesiąc,

 

 środki własne         
OI.271.5.202226.05.2022Krosno01.06.202230.06.2022Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy

ARMA SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 80 lok 5, 00 – 175 Warszawa, KRS 0000484470 Sądu  Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarcczy  NIP 525-25-73-991 REGON 146985480 Kapitał zakładowy 5.000,00 zł
adres do korespondencji: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 15,

Wykonanie system  kontroli dostępu   w obiekcie Urząd Gminy Zarszyn 

10097,07 zł brutto

śrdoki będą pochodzić z grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"         
CBI/1225/2022/BR01.06.2022Zarszynnajpóżniej 30 od daty podpisania umowynie dłużej niż 60 dnii od momentu rozpoczęcia audytuGmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyRadosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw, NIP: 5641447418Przeprowadzenia audytu diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy

1000 zł/netto

Grant "Cyfrowa Gmina"         
OI.2635.8.202221.06.2022Krosno21.06.202221.08.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwałusługa telefonii komórkowej

jednorazowa 244,77 zł oraz 109,47 zł brutto na miesiąc

środki własne         
7471/INT/202219.07.2022Krosno19.07.202218.07.2024 Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy

COMP-SERWIS Sp. z o.o.,

ul. Lwowska 2, 

38-400 Krosno

usługa telekomunikacyjna w zakresie dostępu do internetu

jednorazowo: 350 zł oraz

miesięcznie 50 zł brutto 

środki własne         
7479/INT/202222.08.2022Krosno22.08.202221.08.2024 Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy

COMP-SERWIS Sp. z o.o.,

ul. Lwowska 2, 

38-400 Krosno

usługa telekomunikacyjna w zakresie dostępu do internetu

jednorazowo: 350 zł oraz

miesięcznie 50 zł brutto 

środki własne         
OI.135.4.202229.09.2022Zarszyn29.09.202213.10.2022 Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy

B&B Jacek Baron, ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

dostawa rocznej licencji (Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)) na kolejne 12 miesięcy dla urządzenia FortiGate FG-60F

3.296,40 brutto

środki własne         
OI.271.7.202207.12.2022Zarszyn07.12.202209.12.2022Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika Gminy

Dimers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań reprezentowaną przez Pawła Bąk – Prezesa oraz Jakuba Gabryszewskiego – Wiceprezesa

- dostawa oprogramowania STATLOOK 16 z aktywnymi modułami: ZASOBY, MONITORING, RODO, HELPDESK (licencja na 40 użytkowników oraz 2 licencje na konsolę zarządzającą) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia 2 grudnia 2022 r.,
- świadczenie usługi pomocy serwisowa oraz aktualizacja oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia licencji.

7136,46 zł brutto

środki własne         
OI.2635.13.202213.12.2022Krosno13.12.202213.12.2024Gmina Zarszyn, reprezentowana przez Magdalenę Gajewską - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Ryszardy Mikołajek - Skarbnika GminyPolkomtel S.A., Warszawa, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Wojciech Rachwałusługa telefonii komórkowej

84,87 zł brutto na miesiąc

środki własne         

 

Metryka

sporządzono
2022-02-16 przez Kilar Sławomir
udostępniono
2022-02-16 00:00 przez Kilar Sławomir
zmodyfikowano
2022-12-16 11:00 przez Kilar Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
392
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.