Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA ZARSZYN
Menu góra
Strona startowa Umowy Umowy zawarte od dnia 01.01.2022 r. Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy, bieżące, menu 1385 - BIP - GMINA ZARSZYN”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Mienia Gminy

 

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

Określenie przedmiotu umowy

Wartość przedmiotu umowy

Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy

 

Od

Do

Strona umowy

Strona umowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GKP.6730.1.2022

10.01.2022 Zarszyn 10.01.2022 31.12.2022

Gmina Zarszyn

Reprezentowana przez Wójta Gminy Magdalenę Gajewską przy kontrasygnacie Skarbnika Ryszardy Mikołajek
Filip Bocianowski  Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą 30 750,00 Środki własne

GKP.6831.2.2022

10.01.2022 UG Zarszyn 10.01.2022 28.02.2022

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

 

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik

Ul. bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn
 Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale działki nr. ewid. 122 w Pielni  1 300,00 zł  
 GKP.6823.5.2022  14.02.2022  UG Zarszyn  14.02.2022  29.04.2022  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 

Alicja Rajchel AGR s.c.

ul. Stefana Batorego 27/21,

38-400 Krosno
 Wykonanie opracowania operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości         i praw obejmujących dla działki 982 w Zarszynie  1 000,00 zł  
 GKP.6823.6.2022  14.02.2022  UG Zarszyn  14.02.2022  8.04.2022  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 

Alicja Rajchel AGR s.c.

ul. Stefana Batorego 27/21,

38-400 Krosno
 Wykonanie opracowania operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej nieruchomości         i praw obejmujących  2 000,00 zł  
 GKP.6810.10.2022  11.03.2022  UG Zarszyn  11.03.2022  11.04.2022  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik

Ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn

 Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wyznaczeniu granic działek ewid. nr. 1164,1479, 2152 w Posadzie Jacmierskiej  1 230.00 zł  
 GKP.6823.1.2022  1.04.2022  UG Zarszyn  1.04.2022  15.06.2022  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik

Ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn

 Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale działki nr. ewid. 1354/4 w Długiem  1  300,00 zł  
 GKP.6823.7.2022  1.03.2022  UG Zarszyn  1.03.2022  15.05.2022  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 

3D-GEO Usługi Geodezyjne Ewa Kuzianik

Ul. Bieszczadzka 25, 38-530 Zarszyn

 Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek nr. ewid. 509 i 499/1             w Odrzechowej   1 900,00 zł  
 GKP 1/2022/642  1.02.2022  UG Zarszyn  1.02.2022  31.12.2021  

Gmina Zarszyn,

Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
 Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolniczą w Rzeszowie, ul. prof. L. Chmaja 3, 35-021  Rzeszów  Badanie monitorowanie gleb pod kątem zakwaszenia (pH)                i zasobności w podstawowe makroskładniki, (fosfor, potas i magnez)  1 128,00 zł  
 GKP.6140.4.2022.AW  20.01.2022  UG Zarszyn  3.01.2022  31.12.2022  Gmina Zarszyn  

Gospodarstwo Rolne, Jaćmierz, ul. Wiejska 9, 38-530 Zarszyn

Jerzy Stączek
 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich  

Zwierzęta gospodarskie duże (np.: koń, krowa ) – 100,00 zł brutto,

Zwierzęta gospodarskie średnie (np.: trzoda chlewna, owca) – 50,00 zł brutto,

Zwierzęta małe (np.: gęś, indyk) – 20,00  zł brutto / dobę
 
 GKP.6140.3.2022.AW  12.01.2022  UG Zarszyn  9.01.2022  31.12.2022  Gmina Zarszyn  

Konrad Krupczak Dankon

Sękowa 361

38-307 Sękowa
 Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru gminy Zarszyn  250 PLN/szt.
+ obowiązujący podatek VAT
 
 GKP.6140.1.2022.AW  12.01.2022  UG Zarszyn  1.01.2022  31.12.2022  Gmina Zarszyn  

Gabinet Weterynaryjny

Wojciech Małek

ul. Wschodnia 22              38-530 Zarszyn
 Usługi w zakresie całodobowej pomocy i opieki dla zwierząt  

- udzielenie pomocy              w miejscu zdarzenia -160zł

- udzielenie pomocy           w lecznicy                                  - 120 zł

-  leczenie - 100 zł

- za uśpienie - 120 zł

-  sterylizację kota, kotki -150 zł

- sterylizację psa, suki -             200 zł

 
 GKP.605.5.2022.AW  3.01.2022  UG Zarszyn  1.01.2022  31.01.2022  Gmina Zarszyn Marek Słuszkiewicz ul. Jana Kilińskiego 12, 38-400 Krosno   Punkt Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze  1548,00 zł  
 

GKP.6140.5.2022.AW

 11.02.2022  UG Zarszyn  1.01.2022  31.01.2022  Gmina Zarszyn  Usługi Techniczno Weterynaryjne              „ Arka Vet” Agnieszka Narożnowska, ul. Sybiraków 34/1,  37-700 Przemyśl  wyłapywanie, transport, zapewnienie miejsca  w schronisku wraz z wyżywieniem                  i całodobową opieką weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych              z terenu Gminy Zarszyn  

Przyjęcie zwierzęcia do schroniska ( psa – kota) 2500 zł – usługa obejmuje: odłowienie, transport, całodobową opiekę nad zwierzęciem, podstawową profilaktykę weterynaryjną, kastrację, w przypadku psów oznakowanie mikrochipem.

Sterylizacja/kastracja wolnożyjących kotów – 300-80zł 0 brutto

Eutanazja – 50-250 zł brutto

Czasowa opieka nad zwierzęciem 15-50 zł brutto

Transport – do 100 km dolicza się stawkę godzinową 2,50 zł brutto

Stawka godzinowa pracy 100 zł brutto
 
 GKP.6232.3.2.2022  07.02.2022  UG Zarszyn  07.02.2022  31.12.2022  Gmina Zarszyn  

Jolanta Witkoś Maxi-Med

Ul. Szklarska 1/44

38-400 Krosno
 Prowadzenie zbiórki, transportu oraz utylizacji przeterminowanych leków oraz odpadów medycznych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Zarszyn  Wg ilości/za kg  
 GKP.6232.3.1.2022  03.01.2022  UG Zarszyn  03.01.2022  31.12.2022  Gmina Zarszyn  "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK, 44-240 Żory, ul. Graniczna 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 651-162-79-21, REGON 240675284  Dostęp i obsługa aplikacji EcoHarmonogram  246 zł/msc  
 GK.033.1.4.2017  09.01.2017  UG Zarszyn  09.01.2017    Gmina Zarszyn  Gmina Miasto Krosno  Ustalenie cen za przyjęcie odpadów do Instalacji Komunalnej przy ul. Białobrzeskiej 108  

578 591,59 zł

Za 2022 rok
 
IDG 272.21.2021 16.12.2021 UG Zarszyn 01.01.2022 31.12.2022 Gmina Zarszyn TRANSPRZĘT spółka z ograniczona odpowiedzialności spółka komandytowa
Sanok, ul. ul. Zabłotce 51
38-500 Sanok
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn oraz obsługa, transport i zagospodarowanie  1 128 490,78 zł  

Metryka

sporządzono
2022-02-22 przez
udostępniono
2022-02-22 00:00 przez Kilar Sławomir
zmodyfikowano
2022-04-11 11:57 przez Kilar Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
818
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.